Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt

Arbeid | 21-02-2018 00:02

De meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op Caribisch Nederland volgde onderwijs in 2016. Op Saba is dit aandeel met 72 procent het grootst. Op Bonaire volgt een derde van de jongeren geen onderwijs meer, maar is aan het werk. Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers en zijn relatief vaak werkzaam als verkoper. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Dat op Saba relatief veel jongeren onderwijs volgen, heeft te maken met de aanwezigheid van een medische onderwijsinstelling op het eiland. Een kwart van alle 15- tot 25-jarigen op Saba is geboren in Canada of de Verenigde Staten. Dit zijn voornamelijk medische studenten. In 2016 woonden op Bonaire 2 110 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Op Sint Eustatius en Saba woonden respectievelijk 300 en 280 jongeren.

Kwart jongeren op Sint Eustatius volgt geen onderwijs en werkt niet

Op Sint Eustatius is het aandeel jongeren dat geen onderwijs volgt én niet werkt met 26 procent het grootst. Op Bonaire en Saba ligt dit aandeel respectievelijk op 11 procent en 8 procent.

Van de Bonairiaanse 15- tot 25-jarigen volgde 33 procent in 2016 geen onderwijs (meer), maar werkte wel; op Saba en Sint-Eustatius betrof dit respectievelijk 20 procent en 13 procent van de jongeren. Het aantal werkende niet-onderwijsvolgende jongeren op Saba en Sint Eustatius is te klein om nadere uitspraken over te doen.

Arbeidsdeelname niet-onderwijsvolgende Bonairiaanse jongeren 76 procent

Van de niet-onderwijsvolgende jongeren op Bonaire is ruim drie kwart aan het werk. Hiermee ligt de arbeidsdeelname lager dan onder de niet-onderwijsvolgende 25- tot 45-jarigen (85 procent) maar wel hoger dan onder 45- tot 75-jarigen. Van de niet-onderwijsvolgende 45-plussers was 65 procent in 2016 aan het werk.

Werkende jongeren op Bonaire hebben vaak voltijdbaan

Op Bonaire werken niet-onderwijsvolgende jongeren vrijwel even vaak voltijds als oudere niet-onderwijsvolgende werkenden. In 2016 werkte 85 procent van de jongeren 35 uur of meer per week. Voor 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen was dit respectievelijk 88 procent en 84 procent. Van de niet-onderwijsvolgende jongeren werkte daarnaast 7 procent in een grote deeltijdbaan van 28 tot 35 uur per week. Een kleiner aandeel van 5 procent werkte minder dan 12 uur per week.

Een kwart van de niet-onderwijsvolgende werkende jongeren op Bonaire werkt in een commercieel beroep, bijvoorbeeld als verkoper. Jongeren doen dit vaker dan oudere werkenden. Daarnaast heeft 18 procent van de jongeren een bedrijfseconomisch of administratief beroep (bijvoorbeeld administratief medewerker, boekhoudkundig medewerker of secretaresse). Jongeren zijn in vergelijking tot oudere werkenden minder vaak werkzaam in een technisch beroep waaronder bouwarbeider.

Het CBS ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Jeugdmonitor Caribisch Nederland. Deze monitor is gerelateerd aan de Landelijke Jeugdmonitor, een instrument dat het CBS ook voor VWS beheert. Dit bericht over de arbeidsdeelname van niet-onderwijsvolgende jongeren is in het kader van de Jeugdmonitor Caribisch Nederland gepubliceerd. De bijbehorende cijfers over zijn terug te vinden in de Jeugdmonitor StatLine onder het thema Caribisch Nederland. Dit is de eerste tabel die over Caribisch Nederland is samengesteld, meer cijfers over jongeren in Caribisch Nederland over bijvoorbeeld onderwijsdeelname en vaccinaties volgen later.