Zelfgerapporteerd daderschap

Het percentage jongeren van 10 tot 18 jaar dat aangeeft in het afgelopen jaar een delict te hebben gepleegd. 

Om te bepalen of jongeren een delict hebben begaan, worden 31 overtredingen meegerekend. Dit is exclusief de overtredingen zwartrijden en vuurwerk afsteken. 

De categorie 12- tot 18-jarigen is voor deze indicator opgenomen omdat dit de strafrechtelijk minderjarigen zijn.

Bron: WODC, Monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine