Onderwijsvolgend

Iedereen die regulier onderwijs volgt. Tot het reguliere onderwijs wordt gerekend alle onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd alsmede particulier onderwijs voor zover dit leidt tot een in Nederland erkend diploma.