Deelname mbo

Aantal of percentage jongeren van 0 tot 25 jaar dat deelneemt aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De gepubliceerde gegevens over jongeren aan reguliere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn gebaseerd op jaarlijkse tellingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het middelbaar beroepsonderwijs is een samentelling van de beroepsopleidende leerweg (voltijd- en deeltijdonderwijs) en de beroepsbegeleidende leerweg. De teldatum is 1 oktober. Zo hebben bijvoorbeeld de gegevens over het schooljaar 2005/'06 betrekking op de situatie op 1 oktober 2005.

Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 10. Door afronding hoeven totalen niet overeen te stemmen met de som van de afzonderlijke gegevens.

Omdat in de Jeugdmonitor alleen de jongeren t/m 24 jaar worden geteld, kunnen de cijfers afwijken van de cijfers die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gepresenteerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap telt namelijk alle deelnemers mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2005/'06.

Bron: CBS, Onderwijsstatistieken.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine