Bijstandsgezinnen

Huishoudens in Nederland waarin ten minste één bewoner een bijstandsuitkering heeft op 31 december van het referentiejaar.

Onder een bijstandsuitkering worden uitkeringen in het kader van de WWB (Wet werk en bijstand) en BBZ (Besluit bijstandsverzekering zelfstandigen) verstaan.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine