UWV WERKbedrijf

Doel

Het toegankelijk maken van de statistische informatie over werkzoekenden en vacatures die geregistreerd zijn bij het UWV WERKbedrijf (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Doelpopulatie

De bij het UWV WERKbedrijf ingeschreven werkzoekenden. Dit zijn zowel personen die bij inschrijving geen werk hadden (niet-werkende werkzoekenden) als personen die bij inschrijving (nog) wel werk hadden. In de Landelijke Jeugdmonitor gaat het daarbij om jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderwijs

De gegevens zijn in de Landelijke Jeugdmonitor beschikbaar vanaf het jaar 2000.

Frequentie

De cijfers van het UWV WERKbedrijf in de Landelijke Jeugdmonitor jaarlijks gepubliceerd.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn bij publicatie meteen definitief.

Soort onderzoek

Er wordt gebruik gemaakt van registers.

Waarnemingsmethode

Registratieve gegevens.

Berichtgevers

De gegevens worden door het UWV WERKbedrijf zelf geregistreerd.