Parketadministratie

Doel

Het Openbaar Ministerie is een overheidsorgaan en ressorteert onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het heeft onder meer als taak de wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Het vertegenwoordigt de staat bij de vervolging van verdachten van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie schrijft het door de opsporingsinstantie doorgezonden proces-verbaal in als een nieuwe strafzaak met een verdachte. De officier van justitie zal het delict op basis van de vermelde feiten kwalificeren om te bepalen tot welk type strafzaak het behoort en welke afdoeningsmogelijkheden ten dienste staan. Het Openbaar Ministerie beslist over de afdoening van de ingeschreven rechtbankstrafzaken. Een deel van de zaken wordt door het Openbaar Ministerie zelf afgedaan, door middel van sepots, transacties en overige afdoeningswijzen, zoals voeging ad informandum of overdracht aan een ander parket. De overige ingeschreven zaken gaan in principe door naar de rechter, door middel van een dagvaarding.

Doelpopulatie

Rechtbankstrafzaken.

Waarnemingsmethode

Integrale waarneming.