Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Doel

Statistische beschrijving van standen van minderjarigen (12 tot 18 jaar) in justitiële jeugdinrichtingen. In bepaalde gevallen is een hogere leeftijd ook mogelijk. Deze jongeren worden daarom meegerekend bij de totale instroom. Jaarlijks gaat het hierbij om nog geen 5 procent van de jongeren.

Doelpopulatie

Alle jongeren vanaf 12 jaar in bewaring in een justitiële jeugdinrichting

Berichtgever

Directie Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waarnemingsmethode

In bestandsvorm rechtstreeks van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Frequentie

Jaarlijks.

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Verslagperiode

Jaar.