Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Doel

De GBA is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem om alle gemeentes op uniforme wijze te laten werken en een meer efficiƫnte uitwisseling van persoonsgegevens te bereiken.

Doelpopulatie

Alle inwoners van Nederlandse gemeentes.

Aanvang onderzoek

De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is in werking sinds 1 oktober 1994.

Soort onderzoek

Er wordt gebruik gemaakt van registers.

Berichtgevers

Gemeentes

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

De kwaliteit van de gegevens is een kritische factor omdat het succes van de GBA afhankelijk is van authenticiteit en betrouwbaarheid van de gegevens. Uit onderzoek bleek dat de gegevensbestanden onbetrouwbaar waren en werden adviezen geformuleerd over het uitbouwen van de kwaliteitszorg van de GBA. De bestanden van gemeentes werden met behulp van een steekproef getest. Gemeentes werden aan het netwerk gekoppeld als de uitkomst van de steekproef positief was.

Een bijkomend probleem was de vervuiling van bestanden. Dit probleem werd opgelost door aan iedere afnemer een overzicht te verschaffen met de ter zake doende gegevens. Indien deze niet juist en volledig bleken te zijn werd met behulp van de Belastingdienst de juiste gegevens achterhaald.

Na de implementatie van de GBA bij gemeentes werd door de Algemene Rekenkamer gewaarschuwd voor teruglopende kwaliteit van de GBA en de consequenties hiervan voor de afnemers. De kwaliteit kan worden gemeten door audits waarbij de gemeentes zelf beslissen actie te ondernemen naar aanleiding van de resultaten. Risico hierbij kan zijn dat grote verschillen bestaan tussen de kwaliteit van de gegevens van verschillende gemeentes.