Strafrechtelijke daders

Personen waartegen door OM of ZM een strafzaak is afgedaan