Gemeente

Het betreft hier de gemeente die verantwoordelijk is voor de jongere volgens het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (2015). Hierin is de woongemeente van de juridisch verantwoordelijke ouder(s) leidend. Dit kan dus afwijken van de daadwerkelijke woonplaats van de jongere.