Jeugdmonitor

Inlichtingen

 • Over de Jeugdmonitor

  De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op
  internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.

 • Wie zijn er betrokken bij de Jeugdmonitor?

  De ontwikkeling van een samenhangend jeugdbeleid vraagt om samenhangende informatie. In opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van OCW, het Ministerie van SZW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is daarom de Jeugdmonitor ontwikkeld.

  De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzorgt alle datastromen die nodig zijn om de Jeugdmonitor te voorzien van de benodigde data. Ook de website en de database zijn ontwikkeld en worden beheerd door het CBS. In 2010 is de website uitgebreid met een lokale jeugdspiegel. Dit instrument is ontwikkeld door ABF Research.

 • Regionale gegevens in de Jeugdmonitor

  In de Jeugdmonitor zijn zo veel mogelijk indicatoren ook op regionaal niveau beschikbaar. Ook beschikt de Jeugdmonitor over een lokale jeugdspiegel.

 • Over Jeugdmonitor StatLine

  Alle uitkomsten in de Jeugdmonitor zijn beschikbaar via Jeugdmonitor StatLine, de elektronische databank van het CBS. De uitkomsten kunt u daar bekijken, printen of opslaan.

 • Contact

  Hebt u vragen over de Jeugdmonitor, over de gebruikte indicatoren, de publicatie of de onderzoeken? Bel dan de Infoservice Jeugd. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 te bereiken op telefoonnummer 045 570 75 75.

  U kunt de Infoservice Jeugd ook mailen. Gebruik daarvoor het contactformulier, dit bevordert een snelle en efficiente behandeling van uw vraag.

Indicatoren

Dossier Jeugdhulp

Regionale vergelijkingen

Link: Lokale jeugdspiegel

Alle cijfers

Link: Jeugddatabase