nl-NL Jeugdmonitor http://jeugdmonitor.cbs.nl/ De laatste updates op de website van de jeugd- en gezinsmonitor © Jeugdmonitor 2013 5 1129Een op de zeven minderjarige kinderen woont in eenoudergezinhttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/een-op-de-zeven-minderjarige-kinderen-woont-in-eenoudergezin/17-12-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/een-op-de-zeven-minderjarige-kinderen-woont-in-eenoudergezin/

In Nederland wonen 3,5 miljoen minderjarige jongeren. Een op de zeven van hen woont bij een van de ouders. Dit aandeel varieert sterk per gemeente.

Jaarrapport 2013http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/jaarrapport-2013/17-12-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/jaarrapport-2013/

Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.

Aantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toehttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-jongeren-met-flexibele-arbeidsrelatie-neemt-toe/30-10-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-jongeren-met-flexibele-arbeidsrelatie-neemt-toe/

In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Een steeds groter deel van de jongeren heeft een flexibele arbeidsrelatie.

Aantal minderjarigen in allochtoon huishouden neemt toehttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-minderjarigen-in-allochtoon-huishouden-neemt-toe/11-10-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-minderjarigen-in-allochtoon-huishouden-neemt-toe/

Het aantal minderjarigen dat opgroeit in een allochtoon huishouden, nam de afgelopen tien jaren met 70 duizend toe tot ruim 1 miljoen in 2012.Vooral het aantal minderjarigen met Marokkaanse en Poolse ouders nam toe. Dit is een gevolg van respectievelijk Marokkaanse ouders die in Nederland kinderen kregen en arbeids- en gezinsmigratie.

Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomenhttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/vaker-overgewicht-jongeren-in-huishoudens-met-een-lager-inkomen/7-8-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/vaker-overgewicht-jongeren-in-huishoudens-met-een-lager-inkomen/

Bijna 15 procent van de jongeren tot 25 jaar kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen.

Jonge mannen vaker werkloos dan jonge vrouwenhttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/jonge-mannen-vaker-werkloos-dan-jonge-vrouwen/5-6-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/jonge-mannen-vaker-werkloos-dan-jonge-vrouwen/

In 2012 waren meer niet-onderwijsvolgende jongeren werkloos dan een jaar eerder. De werkloosheid onder jonge mannen was in dit jaar iets hoger dan onder jonge vrouwen. Onder jongeren zonder startkwalificatie was de werkloosheid twee keer zo hoog als onder jongeren met een startkwalificatie.

Zorgopleiding meest populair onder jonge vrouwelijke mbo'ershttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/zorgopleiding-meest-populair-onder-jonge-vrouwelijke-mboers/29-5-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/zorgopleiding-meest-populair-onder-jonge-vrouwelijke-mboers/

Een op de vijf 15- tot 25-jarigen volgde in het schooljaar 2011/’12 een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het aantal mbo’ers is de afgelopen vijf jaar min of meer gelijk gebleven. Het merendeel van de jongeren in het mbo volgt de beroepsopleidende leerweg (bol). De richting gezondheidszorg en welzijn is, vooral onder vrouwen, het meest populair.

Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteithttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/kwart-jongeren-slachtoffer-van-criminaliteit/7-5-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/kwart-jongeren-slachtoffer-van-criminaliteit/

Ongeveer een kwart van de jongeren was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict dan jonge vrouwen. Ook is het aantal jonge mannen dat gebruik maakt van slachtofferhulp hoger.

Meer kinderen groeien op met kans op armoedehttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/meer-kinderen-groeien-op-met-kans-op-armoede/26-3-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/meer-kinderen-groeien-op-met-kans-op-armoede/

Het aantal minderjarige kinderen dat een risico op armoede heeft is toegenomen in 2011. In Zuid-Holland en Groningen groeien kinderen vaker op in armoede dan in andere provincies. Bij meer dan de helft is er onvoldoende geld in het gezin om op vakantie te gaan.

Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdijhttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/bijna-40-duizend-kinderen-onder-toezicht-of-voogdij/15-2-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/bijna-40-duizend-kinderen-onder-toezicht-of-voogdij/

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het
ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden. De lichtere maatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste decennia veel vaker toegepast dan voogdij.

Aantal allochtone jongeren blijft toenemenhttp://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-allochtone-jongeren-blijft-toenemen/14-2-2013/nl-nl/indicatoren/publicaties/2013/aantal-allochtone-jongeren-blijft-toenemen/

Tussen 1996 en 2012 is het aantal allochtone jongeren in Nederland met ruim 250 duizend toegenomen. In 1996 vormden jongeren van Turkse afkomst de grootste groep binnen de niet-westerse allochtonen. Nu zijn dat de jongeren van Marokkaanse afkomst. Bij de westerse allochtonen is het aantal Poolse jongeren sterk gestegen.