Jeugdmonitor

Jeugdhulpindicatoren 

 

Jeugdhulpindicatoren 

Indicator 2015
jan-jun
2015
jul-dec
2016
jan-jun
2016
jul-dec
Beschikbare gegevens
Jongeren met jeugdhulp 286 590 309 420 313 600 331 080
Jongeren met jeugdhulp met verblijf 35 710 36 180 37 845 39 020
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf 269 765 293 460 292 820 310 450
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel 38 190 36 440 35 190 34 875
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel 9 560 9 340 9 105 8 795
Jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming 25 915 25 585 25 410 25 835
Jeugdhulptrajecten met verwijzing via huisarts 112 610 43 865 76 015 42 530
Jeugdhulptrajecten gericht op behandeling 271 300 289 750 281 755 294 600
 
 • Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

  31-10-2016
  Ruim 287 duizend jongeren hebben in de eerste zes maanden van 2016 jeugdhulp gehad. Dit is 6,5 procent van de jongeren tot 23 jaar, evenveel als in dezelfde periode van 2015.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering en -bescherming 2015

  29-4-2016
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2015.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering 1e halfjaar 2015

  30-10-2015
  In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn voorlopige cijfers gepubliceerd over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015.
 • Nader onderzoek toegang jeugdhulp

  26-10-2015
  Het eerste nader onderzoek voor de benchmark beleidsinformatie Jeugd is verricht door Partners in Jeugdbeleid en uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer.
 • Jeugdhulptrajecten per gemeente

  20-10-2015
  CBS heeft een tabel samengesteld over jeugdhulptrajecten. Deze tabel geeft per gemeente het aantal jeugdhulptrajecten naar perspectief in het eerste kwartaal van 2015.
 • Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

  31-7-2015
  In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het merendeel (85 procent) daarvan betreft jeugdhulp. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
 • Rapportage Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

  31-7-2015
  De Rapportage Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 presenteert de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp.
 • Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

  31-7-2015
  De Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 presenteert de eerste voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze zorg.

Benchmark Jeugdhulp

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp