Jeugdmonitor

Werkloze beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000)

Aantal werkloze, niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 23 jaar met startkwalificatie.

Werklozen zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf 2003.

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor Statline