Jeugdmonitor

Opvang, dag- (0 tot 4 jaar)

Aantal kinderen in de formele opvang in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO) in een kindercentrum dat geregistreerd is bij de gemeente of via een geregistreerd gastouderbureau. Het gaat hier om kinderen tot de basisschoolleeftijd die een of meer dagdelen per week opvang hebben. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Bron: CBS, Kinderopvang

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor Statline