Jeugdmonitor

Arbeid

Deze pagina toont de meest recente cijfers van de indicatoren van het domein Arbeid. Als een indicator ook beschikbaar is verdeeld naar geslacht, leeftijd, herkomst of regio, dan zijn die tabellen op te vragen via het man/vrouw- of het kaart-icoon. Deze tabellen tonen tevens andere beschikbare jaren. Onder die getoonde tabellen komt u via een klik op ‘pas de tabel aan’ in Jeugdmonitor StatLine, van waaruit de samenstelling van de tabel verder aangepast kan worden. Vanuit de regionale tabellen kan ook een kaart opgevraagd worden.

indicator
 
 • Jaarrapport 2016

  1-12-2016
  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.
 • Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan 

  3-11-2016
  Steeds meer jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70 procent van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar minder dan 60 procent.
 • Bijna 30 procent technisch opgeleide vrouwen werkt in techniek

  21-6-2016
  Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Onder deze technici zijn vier keer zoveel mannen als vrouwen. Technisch opgeleide mannen hebben ook vaker een technisch beroep.
 • Bij jonge parttimers verdient vrouw meer dan man

  11-5-2016
  Jonge vrouwen die in 2014 in deeltijd werkten, verdienden meer dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Onder 15- tot 27-jarigen die geen onderwijs meer volgen, werken meer vrouwen dan mannen in deeltijd.
 • Jonge mannen vaker economisch zelfstandig dan jonge vrouwen

  23-12-2015
  Werkende jonge mannen van 15 tot 27 jaar die niet meer op school zitten hebben vaker dan jonge vrouwen een inkomen van minimaal 900 euro per maand (bijstandsniveau 2013). Met dit inkomen zijn ze economisch zelfstandig.
 • Het Jaarrapport 2015: een overzicht

  24-11-2015
  Klik stapsgewijs door het Jaarrapport 2015.
 • Jaarrapport 2015

  24-11-2015
  Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. 
 • Lage arbeidsdeelname jongeren in Groningen

  24-11-2015
  In de provincie Groningen zijn veel gemeenten waar maar weinig jongeren van 15 tot 27 jaar werken. Ook in de grote steden in Zuid- en Noord-Holland werken jongeren niet zo vaak.
 • Niet-onderwijsvolgende jongeren minder vaak werkloos

  30-9-2015
  In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen dan een jaar eerder. De werkloosheid onder deze jongeren was 8,2 procent tegen 9,9 procent een jaar eerder.
 • Verkopen, vakkenvullen en serveren populair onder scholieren en studenten

  17-8-2015
  Werken in een winkel, supermarkt of in de horeca is tijdens de zomermaanden het meest in trek onder scholieren en studenten. Dit zijn al jaren de meest voorkomende bijbanen.
 • Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

  27-5-2015

  Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig; ze werken vaker voltijd en verdienen hierdoor gemiddeld meer.

 • 75 duizend jongeren ver verwijderd van de arbeidsmarkt

  1-4-2015
  Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk (75 duizend). Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden.
 • Meeste kans op werk voor jongere vrouwen met hbo/wo-docentenopleiding

  23-1-2015
  In de periode 2011-2013 had drie kwart van de  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden betaald werk. De arbeidsparticipatie is het hoogst bij vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hbo- of wo-niveau.
 • Jaarrapport 2014

  9-12-2014
  Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.
 • Werkloze jongeren minder snel aan de slag

  5-11-2014
  In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest.
 • Arbeidsparticipatie jongeren in 2013 sterk gedaald

  31-3-2014
  In 2013 werkte 74 procent van de niet-onderwijsvolgende 15- tot 27-jarigen twaalf uur of meer per week. In 2012 lag dit percentage nog op 79 procent. Deze werkende jongeren hadden vaker dan in 2012 een flexibele arbeidsrelatie.
 • Vaker uitkering in Drenthe en Friesland onder jongeren zonder studie of werk

  13-3-2014
  Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering. In de provincies Drenthe en Friesland hadden jongeren zonder studie of werk het vaakst een uitkering.
 • Jaarrapport 2013

  17-12-2013
  Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.
 • Aantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toe

  30-10-2013
  In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Een steeds groter deel van de jongeren heeft een flexibele arbeidsrelatie.
 • Jonge mannen vaker werkloos dan jonge vrouwen

  5-6-2013
  In 2012 waren meer niet-onderwijsvolgende jongeren werkloos dan een jaar eerder. De werkloosheid onder jonge mannen was in dit jaar iets hoger dan onder jonge vrouwen. Onder jongeren zonder startkwalificatie was de werkloosheid twee keer zo hoog als onder jongeren met een startkwalificatie.
 • Jaarrapport 2012

  7-12-2012
  In dit Jaarrapport 2012 bij de Landelijke Jeugdmonitor worden trends in demografie, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid beschreven over de jeugd, en wordt ook een aantal dwarsverbanden tussen deze domeinen gelegd.
 • Gebruik kinderopvang afgelopen decennium verdubbeld

  28-9-2012
  In 2010 gingen 614 duizend kinderen naar de kinderopvang. Dat is ruim het dubbele van het aantal kinderen in 2001. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan vaker naar de kinderopvang dan oudere kinderen. Formele opvang is uitgegroeid tot de voornaamste vorm van opvang als ouders aan het werk zijn.
 • Meer jongeren met Wajong-uitkering

  29-2-2012
  Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Wel is het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers afgenomen.
 • Een op de tien niet-onderwijsvolgende jongeren wil een baan

  9-2-2012
  In Nederland is één op de tien niet-onderwijsvolgende jongeren niet aan het werk, maar wel bereid om te werken. Het merendeel van hen is ook actief op zoek naar werk en direct beschikbaar.