Jeugdmonitor

 

Kies een thema

De Jeugdmonitor bevat cijfers en publicaties over vijf thema’s.

 

 

 
 • Regionaal beeld van de jeugd 2011

  8-12-2011
  Regionaal beeld van de jeugd 2011 geeft de situatie weer van jongeren per provincie, waarbij ook zoveel mogelijk de gemeenten aan bod komen.
 • Jeugd in beeld voor gemeenten

  8-12-2011
  Er bestaan grote regionale verschillen in de situatie van jongeren in ons land, zo blijkt uit de publicatie Regionaal beeld van de jeugd 2011.
 • Aandeel zelfgerapporteerde jeugdige daders neemt af

  24-10-2011
  Bijna 4 op de 10 de strafrechtelijk minderjarige jongeren geeft in 2010 aan zich schuldig te hebben gemaakt aan een of meerdere delicten. Dit is minder dan in 2005. Met name het aandeel zelfgerapporteerde daders van vermogenscriminaliteit is gedaald. Daarnaast geldt de afname vooral voor de 12- en 13-jarigen.
 • Bijna 30 duizend kinderen maken echtscheiding mee

  15-9-2011
  Bij iets meer dan de helft van de echtscheidingen in 2009 waren minderjarige kinderen betrokken. Het gaat om bijna 30 duizend kinderen, 3 duizend minder dan in 2008. Het merendeel van hen woont na de scheiding bij de moeder.
 • Minder jongeren in 2020

  18-7-2011
  In 2020 zullen er in Nederland naar verwachting 109 duizend minder jongeren zijn dan nu. De daling doet zich vooral voor onder de autochtone jongeren. Het aantal westerse allochtone jongeren en niet-westerse allochtonen van de tweede generatie neemt daarentegen naar verwachting toe.
 • Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs

  27-6-2011
  Een steeds groter aandeel 18- tot 25-jarigen volgt een hbo- of wo-opleiding. De toename geldt vooral voor vrouwen en niet-westers allochtone jongeren.
 • Startkwalificatie loont voor werkzoekende jongeren

  30-5-2011
  De werkloosheid onder niet-onderwijsvolgende jongeren tot 27 jaar was in 2010 bijna 9 procent, iets meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie is de werkloosheid hoog.
 • Religieuze jongeren in de minderheid

  26-4-2011
  Iets minder dan de helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar zei in 2009 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Dit aandeel is sinds 1997 met ongeveer 6 procentpunten gedaald. Het kerkbezoek is laag onder jongeren.