Jeugdmonitor

 

Kies een thema

De Jeugdmonitor bevat cijfers en publicaties over vijf thema’s.

 

 

 
 • Relatief weinig tienermoeders in Nederland

  11-12-2017
  In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen.
 • Jaarrapport 2017

  30-11-2017
  Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.
 • Meeste jongvolwassenen positief over het leven

  30-11-2017
  De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Ongeveer 85 procent  gaf dat desgevraagd aan in 2016.
 • Video's over Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

  30-11-2017
  CBS-deskundige Tanja Traag licht de belangrijkste conclusies uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor toe op het gebied van arbeid en criminaliteit en bespreekt de verschillen tussen jongeren in Caribisch en Europees Nederland.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

  31-10-2017
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2017.
 • 30 procent jeugdhulp niet voor het eerst

  31-10-2017
  In de eerste zes maanden van 2017 hebben ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp gekregen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen.
 • Jongeren vaakst verwezen naar Halt om vermogensmisdrijf

  3-10-2017
  Bijna 16 duizend jongeren werden in 2016 naar Halt verwezen in verband met een overtreding of misdrijf. Dat is 1,3 procent van alle jongeren.
 • Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

  18-8-2017
  Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen.
 • Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

  4-7-2017
  In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal. In 2014 ging het nog om 160 duizend (6,4 procent). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering.
 • Toename 59 duizend kinderen met kinderopvangtoeslag

  8-6-2017
  De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging.