Jeugdmonitor

 

Kies een thema

De Jeugdmonitor bevat cijfers en publicaties over vijf thema’s.

 

 

 
 • 4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

  16-4-2018
  In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden.
 • In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

  9-3-2018
  Het aandeel jongeren dat een of meerdere vormen van jeugdzorg krijgt, is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. En evenmin lijkt er een verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis
 • Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt

  21-2-2018
  Op Bonaire volgt een derde van de jongeren van 15 tot 25 jaar geen onderwijs meer, maar is aan het werk. Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers en zijn relatief vaak werkzaam als verkoper.
 • Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

  12-2-2018
  Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in was geslaagd.
 • Relatief weinig tienermoeders in Nederland

  11-12-2017
  In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen.
 • Jaarrapport 2017

  30-11-2017
  Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.
 • Meeste jongvolwassenen positief over het leven

  30-11-2017
  De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Ongeveer 85 procent  gaf dat desgevraagd aan in 2016.
 • Video's over Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

  30-11-2017
  CBS-deskundige Tanja Traag licht de belangrijkste conclusies uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor toe op het gebied van arbeid en criminaliteit en bespreekt de verschillen tussen jongeren in Caribisch en Europees Nederland.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

  31-10-2017
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2017.
 • 30 procent jeugdhulp niet voor het eerst

  31-10-2017
  In de eerste zes maanden van 2017 hebben ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp gekregen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen.