Jeugdmonitor

Lokale jeugdspiegel en Jeugdmonitor StatLine

In de Jeugdmonitor zijn zoveel mogelijk indicatoren op regionaal niveau beschikbaar. Deze gegevens worden gepresenteerd in de Lokale jeugdspiegel en in Jeugdmonitor StatLine.

In de Lokale jeugdspiegel kunt u indicatoren vinden die uit te splitsen zijn naar gemeenten. U kunt uw eigen gemeente op deze indicatoren vergelijken met bijvoorbeeld gemeenten bij u in de buurt, maar ook met het gemiddelde van uw GGD regio of provincie. De gekozen informatie is beschikbaar in tabelvorm en als grafische weergave. De Lokale jeugdspiegel is ontwikkeld door ABF Research.

In Jeugdmonitor StatLine kunt u alle indicatoren vinden die in de Jeugdmonitor beschikbaar zijn. Naast de indicatoren die in de Lokale jeugdspiegel zijn opgenomen, zijn ook indicatoren beschikbaar die niet weer te geven zijn op regionaal niveau. De indicatoren zijn zoveel mogelijk uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en herkomst. StatLine is de elektronische databank van het CBS.

De uitsplitsingen naar de persoonskenmerken zijn op dit moment alleen beschikbaar in Jeugdmonitor StatLine en niet in de Lokale jeugdspiegel.

De indicatoren in de Lokale jeugdspiegel komen grotendeels overeen met die in Jeugdmonitor StatLine. Er doen zich alleen kleine verschillen voor door de gebruikte gemeentelijke indeling. In de Lokale jeugdspiegel wordt de meest recente indeling gebruikt en worden de oudere jaren ook volgens deze indeling gepresenteerd. In Jeugdmonitor StatLine wordt de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar gebruikt en worden cijfers niet teruggelegd.

Lokaal jeugdrapport

In de Lokale jeugdspiegel is het Lokaal jeugdrapport opgenomen. Dit rapport gaat specifiek in op de situatie in uw eigen gemeente, waarbij de gegevens voor uw gemeente worden vergeleken met die van een door u gekozen gebied, zoals een GGD-regio of de provincie.

Beschikbaarheid regionale gegevens

De gegevens in de Jeugdmonitor komen van veel verschillende bronnen met verschillende waarnemingsmethoden. Dat betekent dat niet alle indicatoren betrouwbaar op regionaal niveau weer te geven zijn. Er zijn indicatoren die afkomstig zijn van een registratie. Zo komt het aantal jongeren uit de Basisregistratie Personen waarin iedere inwoner van Nederland geregistreerd staat. Vanwege die (nagenoeg) volledige waarneming, kan het aantal jongeren ook gepubliceerd worden voor elke gemeente. Maar andere indicatoren, bijvoorbeeld het lichaamsgewicht van de jongere, komen uit enquêtegegevens die gebaseerd zijn op een steekproef. Zo'n indicator kan vaak niet gepubliceerd worden op gemeenteniveau omdat de uitkomst dan te onbetrouwbaar is.