Jeugdmonitor

Benchmark Jeugdhulp

 

De achterliggende cijfers zijn opgenomen in Jeugdmonitor StatLine.

CBS publiceert elk half jaar rapportages over jeugdhulp en jeugdbescherming -reclassering.